You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Årets projektledare 2005: Peter Rathsman, Rymdbolaget och Staffan Sjöström, Scania

Svenska ProjektAkademien har tilldelat Peter Rathsman, Rymdbolaget och Staffan Sjöström, Scania utmärkelsen Årets Projektledare 2005.

Peter Rathsman får utmärkelsen för den lyckosamma ledningen av Rymdbolagets månsondsprojekt SMART-1 – ett europeiskt framkantsprojekt med en mycket stram budget, betydande tekniska utmaningar och en synnerligen krävande och knivig beställare, där kontroll snarare än förnyelse stod högt på dagordningen.Staffan Sjöström tilldelas utmärkelsen för framgångsrik projektledning i samband med utvecklingen av Scanias nya generation lastbilar. Under projektet – med arbetsnamnet NGS (New Generation Scania) och som anses den mest lyckade lastbilsintroduktionen i Scanias historia – genomfördes en omfattande förnyelse av arbetssättet, med ett nytt sätt att integrera projekt- och linjearbetet, kontinuerligt uppmärksamma och åtgärda projektavvikelser. Arbetssättet har sedermera fått stor spridning inom Scania och bestående värde för företaget. Utmärkelserna kommer att delas ut i samband med Svenska ProjektAkademiens högtidsmöte den 8 december.Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen till personer som har främjat utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. ProjektAkademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor. För ytterligare information kontakta:Torbjörn Wenell, Svenska ProjektAkademien Tfn: 08-54 54 65 00 alt 070-55 11 001, E-mail:wenell@projektkultur.se. Besök gärna vår hemsida: www.projektakademien.nuDetaljerade motiveringarPeter Rathsman, Rymdbolaget, divisionen för Rymdsystem:SMART-1 är det första projektet i ESA:s (European Space Agency) vetenskapliga program Small Missions for Advanced Research and Technology. Beställare är ESA:s tekniska center ESTEC i Holland. Rymdbolaget har haft det övergripande projektledningsansvaret samt har konstruerat farkosten, den första som Europa skickar till månen. Peter Rathsman är en ”veteran” från svenska satellitprojekt som Tele-X, Freja och Odin. Han har haft drygt 30 personer på Rymdbolaget som projektmedarbetare, därtill ett stort antal konsulter inom skilda teknikområden. Uppskjutningen har försenats på grund av tidigare haverier med Arianeraketen men projektet i sig har enligt uppgift hållit sig inom uppsatta tidsramar. Huvudsyftet med projektet var att prova elektrisk framdrivning (jonmotor) av rymdfarkoster. En sådan drivning är svag, men mycket energieffektiv. Det har ställt hårda krav på miniatyrisering vilket betyder behov av uppfinningsrika lösningar på tekniska problem inom många kunskapsområden. I tillägg till huvudsyftet så har SMART-1 ett antal vetenskapliga uppgifter. Men projektet hade också krav att vara billigt. När projektet togs 1999 fick det i uppdrag att klara de avancerade kraven inom en mycket begränsad budget.Uppskjutningen i september 2003 avlöpte väl och farkosten kom i omloppsbana i november 2004 och har därefter arbetat med sin vetenskapliga mission. Peter var både projektledare och systemingenjör.Kunden ESA (European Space Agency) hade en stark roll med en omfattande kontrollprocess, bl a en egen projektgrupp, vars enda uppgift var att granska Rymdbolagets projekt. Bl a krävde ESA att Rymdbolaget skulle följa ESA:s kvalitetssystem, vilket var mycket omfattande och detaljerat:• Budget MEUR 54, kontraktstypen en form av löpande räkning med tak, där kunden och leverantören delade på kostnader över taket• 6 delprojekt• 200 personer i Europa (6 nationaliteter), 76 personer inom Rymdbolaget• 24 underleverantörer, kontrakt i fast pris• Lyckat projekt i alla avseenden, den elektriska framdrivningen fungerade bra, de vetenskapliga uppgifterna har utförts• Rymdbolaget har tack vare bra genomförande och gott resultat fått en bra position för fortsatta större beställningar från ESAPeter Rathsman gjorde själv en mycket stor teknisk insats (inklusive mycket övertid) speciellt för att skapa en pålitlig och verifierbar programvaruutvecklingsprocess. Han hade också förmåga att lyfta fram enskilda projektdeltagare att rapportera direkt till kundens representanter vid uppföljningsmöten, och lyckades utveckla en öppenhet i projektet att inte ”mörka” dåliga nyheter, utan vara öppna mot kundens representanter, och lärde engelska konsulter att han inte ville ha goda nyheter, utan avvikelser. Staffan Sjöström, Scania:2004 förnyades Scanias kompletta lastbilsprogram genom introduktionen av P-, R- och T-serien. Lanseringen föregicks av ett mångårigt projektarbete som berörde Scanias globala produktutvecklings-, inköps-, produktions- och marknadsavdelningar. Projektet, som drivits under namnet NGS (Next Generation Scania), har resulterat i den bästa generation Scania-produkter som någonsin producerats.Staffan Sjöström har, med sitt stora tekniska kunnande som bas, utövat ett mycket uppskattat, nydanande ledarskap som skapat ett enormt engagemang.Projektresultaten är bland annat avsevärt förbättrad förarkomfort i hytten, 3 % minskad bränsleförbrukning och ca 300 kg lägre vikt. Projektet har involverat hela företaget och omfattat cirka 2000 manårs utvecklingsarbete och en investeringsnivå på cirka 2 miljarder kronor.Under NGS-projektet har Staffan Sjöström varit motor för utvecklingen av projektledningsmetodiken på Scania, vilken baseras på visualisering och fokus på avvikelser. I Scanias projektledningsmodell är linjen ansvarig för att leverera resultat in i projektet, inte bara resurser. Detta har bedömts som en mycket stor framgångsfaktor under projektarbetet. Vid akademiens intervjuer framkom särskilt förnyelsen i arbetssätt, genom att Staffan Sjöström i NGS-projektet:• åstadkommit ett system där linjen och dess chefer kontinuerligt levererar resultat till projektet. Genom att enkelt visualisera ”projektprogressen” på en vägg genom det klassiska trafikljussystemet kan rätt typ av diskussion föras under den sk Måndagspulsen. I och med detta har man uppnått en tvärfunktionalitet som inte bara omfattar samtliga funktioner inom Scanias tekniska centrum i Södertälje utan också försäljnings- och serviceorganisationen vilket ger stora kvalitetsvinster. Metoden innebär att man ökat förståelsen om hur man i realtid faktiskt ligger till.• Ett viktigt övergripande resultat är att det senaste modellbytet gick väldigt smidigt (helt problemfritt) vilket resulterade i 5 veckors semester för flertalet!• Som ledare beskrivs Staffan Sjöström som ”en blandning mellan ingenjör, konstnär och entreprenör med lång erfarenhet av Scania”, med förmåga att hantera förändringen samt kunskap och också förstå omgivningen; en i organisationen öppet, erkänt duktig lagledare på ett positivt sätt: erfaren, kunnig och intresserad, och en värdig representant för projektet.