You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ser över produktionsstrukturen – en förutsättning för att behålla arbetstillfällen i Sverige

Scania har beslutat genomföra en översyn av produktionsstrukturen. Översynen berör i första hand verksamheterna i Södertälje, Falun och Sibbhult, vad gäller axlar och växellådor samt komponenter till dessa. Inom dessa verksamheter arbetar idag cirka 1 800 personer. – En fortsatt effektivisering av produktionen är en förutsättning för att vi ska kunna behålla arbetstillfällen i Sverige, säger VD Leif Östling.

Översynen är ett led i Scanias arbete med kontinuerliga produktivitets-förbättringar och effektivisering av strukturen. Scania har under den senaste femårsperioden koncentrerat Europaproduktionen av hytter, axlar och motorer till Sverige, vilket inneburit en ökning med cirka 1500 arbetstillfällen i landet.  

– Det vi nu tittar på är en strukturell effektivisering, som kan ge betydande kostnadsbesparingar, säger VD Leif Östling. 

Scanias bedömning är att en samordning av produktionen i Sverige bör kunna genomföras inom en 2-3 årsperiod.

Översynen ska vara genomförd senast första kvartalet 2006. 

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, 

tel 08-553 856 62 eller Gunnar Boman 08-553 895 10

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05051SE] Gunnar Boman