You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Nya trafiksäkerhetsinitiativ från Scania

Scania har beslutat att stödja World Health Organisation (WHO) i dess världsomfattande trafiksäkerhetsarbete. Ett annat initiativ är att Scania satsar på att kunna erbjuda den kompletterande förarutbildning som blir obligatorisk för buss- och lastbilsförare inom EU fr o m 2008 respektive 2009.

Det tillkännagav Scanias VD Leif Östling när han på onsdagskvällen avslutade bolagets transportkonferens i Bryssel.

Trafikolyckor är ett av världens största hälsoproblem. Årligen omkommer 1,2 miljoner människor och ytterligare 50 miljoner skadas eller drabbas av livslång invaliditet. För personer i åldrarna 5-29 år är trafikolyckor den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste i åldrarna 30-44 år. 

För ett framgångsrikt arbete med att förebygga trafikolyckor krävs att alla berörda sektorer, allmänna och privata, involveras. Som en ledande lastbilstillverkare anser Scania att insatser som kan bidra till färre trafikolyckor är en viktig del av företagets ansvar.

Utveckling av säkrare fordon, förbättrad infrastruktur och förarutbildning är de viktigaste faktorerna för att öka trafiksäkerheten.

– Föraren är den enskilt viktigaste faktorn, och det är därför som vi nu ökar vår satsning på förarutbildning, sade Leif Östling när han presenterade Scanias nya trafiksäkerhetsinitiativ.

Scanias stöd till WHO, som inledningsvis omfattar två år, består i att organisationen får tillgång till Scanias experter på tunga fordon och trafiksäkerhet centralt och i företagets globala marknadsorganisation. WHO erbjuds också att delta vid Scanias olika trafiksäkerhetsarrangemang. Dessutom kommer Scania att delta vid organisationens konferenser och symposier för att utnyttja tillfällen till erfarenhetsutbyte med dess expertis.

– Vi ser fram emot stödet från Scania, sade chefen för WHO:s avdelning för skade- och våldsförebyggande arbete Etienne Krug, som vid konferensen redogjorde för organisationens världsomspännande trafiksäkerhetsarbete.

Scania erbjuder redan i dag förarutbildning till sina kunder på ett flertal marknader runt om i världen. Utbildningen syftar till ett trafiksäkrare beteende, vilket även leder till en mera bränsleekonomisk körning och därmed mindre slitage på fordonen, dvs. lägre driftskostnader för åkeriet. Med dessa kunskaper och erfarenheter som grund kommer Scania att kunna erbjuda förarträning i enlighet med EU:s nya lagstiftning om obligatorisk fortbildning för yrkesförare.

EU:s transportkommissionär Jacques Barrot var en av huvudtalarna vid konferensen, som samlade parlamentariker och tjänstemän inom EU, forskare och andra experter, liksom företrädare för fordonsindustrin, åkeribranschen och journalister. Han gratulerade Scania till att ha gjort denna konferens, som genomfördes för fjärde gången sedan 1999, till en institution i Bryssel.

I sitt anförande framhöll Jacques Barrot att det krävs ett uthålligt trafiksäkerhetsengagemang för att uppfylla målet att halvera antalet omkomna på Europas vägar fram till år 2010. Han hoppades på att positiva exempel som Scanias satsning på Young European Truck Driver får en fortsättning.

Young European Truck Driver är en trafiksäkerhetstävling för unga lastbilsförare som Scania tog initiativ till under 2003 i sambete med Europakommissionen. Vid den tävling som genomfördes i år deltog 13 000 unga förare från 26 europeiska länder.

– Scania kommer att genomföra tävlingen även år 2007, berättade Leif Östling vid konferensen.

Det var också under 2003 som EU antog ett aktionsprogram för att halvera antalet trafikdödade inom Unionen, där 50 000 personer årligen omkommer. Utvecklingen hittills visar att antalet omkomna minskat med endast 13 procent. 

– Därför måste alla intressenter öka sina insatser, sade Jaqcues Barrot

Jacques Barrots anförande vid Scanias transportkonferens finns tillgängligt på EU-kommissionens hemsida: http://europa.eu.int

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05050SE] Hans-Åke Danielsson