You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania samlar EU till transportkonferens i Bryssel

EU:s transportkommissionär Jacques Barrot, chefen för Unionens miljödepartement (DG Environment) Catherine Day och Etienne Krug från Världshälsoorganisationen (WHO) är några av talarna vid Scanias transportkonferens i Bryssel nu på onsdag, den 5 oktober.

– Konferensens syfte är att initiera en konstruktiv dialog om samhällsnyttan av välfungerande transportsystem, liksom om dess sidoeffekter som trängsel på vägarna och trafiksäkerhet, säger Scanias informationsdirektör Cecilia Edström.

EU:s transportkommissionär Jacques Barrot kommer att belysa kommissionens arbete med att förbättra trafiksäkerheten inom Unionen. Det övergripande målet är att fram till år 2010 halvera antalet trafikdödade i Europa, där cirka 50 000 människor omkommer varje år. 

Catherine Day kommer i sitt anförande att presentera EU:s syn på de miljöförbättringar som krävs för en fortsatt konkurrenskraftig europeisk transportindustri.

Etienne Krug, chef för WHO:s avdelning för skade- och våldsförebyggande arbete, redogör vid konferensen för organisationens trafiksäkerhetsarbete. WHO har på uppdrag av FN ansvaret för att koordinera det internationella trafiksäkerhetsarbetet. Trafikolyckor är i dag ett av världens största hälsoproblem.  Årligen omkommer 1,2 miljoner människor, och ytterligare 50 miljoner skadas. För personer i åldrarna 5-29 år är trafikolyckor den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste i åldrarna 30-44 år. Människor i utvecklingsländerna är värst utsatta.

Bland övriga talare finns Scanias VD Leif Östling och chefen för forskning och utveckling Hasse Johansson, liksom företrädare för Shell och Michelin.

För att understryka lastbilsförarens viktiga roll för trafiksäkerhet och transportekonomi kommer de tre bästa från finalen av Scanias trafiksäkerhetstävling Young European Truck Driver att närvara vid konferensen och särskilt uppmärksammas vid en prisceremoni, som förrättas av Jacques Barrot och Leif Östling.

Scanias initiativ att samla Europa till samtal om frågor av avgörande betydelse för transportsektorn inleddes 1999 och har sedan dess genomförts vartannat år, och årets konferens är således den fjärde i ordningen.

Bland de omkring 300 anmälda konferensdeltagarna finns parlamentariker och tjänstemän inom EU, forskare och andra experter, liksom företrädare för fordonsindustrin, åkeribranschen och journalister.

Konferensen äger rum vid Autoworld Museum i Bryssel och inleds kl 15:30. Programmet framgår av nästa sida.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.

 Programme, Scania Transport Conference in Brussels 5 October

15:00 – 15:30 Registration and coffee

Session 1, Competitiveness

Welcome & future challenges for the road transport sector

Leif Östling, President and CEO, Scania 

Future road transport in Europe: a transport buyer’s point of view

Melih Turker, General Manager Transport Lubricants Europe, Shell 

Environment

Environmental efficiency as a competitive edge for European transport industry Catherine Day, Director General, DG Environment, European Commission 

How a competitive road transport industry contributes to a better environment

Hasse Johansson, Group Vice President and Head of R&D, Scania 

How the right tires improve environment

Alexis Burlacot, Vice President Marketing Truck Tires Europe, Michelin

17:30 – 18:00 Opening of exhibition & coffee break 

Session 2, Road safety 

Improving Road Safety in the EU

Jacques Barrot, Commissioner for Transport, European Commission

Young European Truck Driver competition 2005 film and prize giving ceremony with Commissioner Barrot and Mr Östling

A global approach on road safety Etienne Krug, Director of the Department of Injuries & Violence Prevention, World Health Organisation 

Concluding remarks Leif Östling, President and CEO, Scania 

19:00  Exhibition

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05046SE] Hans-Åke Danielsson