You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania utvecklar försäljnings- och serviceorganisationen

De senaste femton åren har Scania integrerat framåt och genomfört en betydande förändring av försäljnings- och serviceverksamheten. Idag är närmare 40 procent av Scanias anställda och tillgångar verksamma i försäljnings- och servicebolagen, att jämföra med cirka 10 procent i början av 90-talet. Samtidigt återstår arbetet med att dra nytta av skalfördelarna i investeringen.

 

Hans-Christer Holgersson, idag Senior Vice President Latin American Operations och Per-Erik Lindquist, idag Senior Vice President Sales & Services Europe, tar plats i Scanias verkställande ledning från den 1 januari 2006. Gunnar Rustad, Group Vice President Sales & Services lämnar samtidigt sin befattning.

Per-Erik Lindquist får ansvar för Franchise and Factory Sales och Hans-Christer Holgersson får ansvar för Sales and Services Management. Hans-Christer Holgersson efterträds i sin nuvarande befattning av Michel de Lambert.

Hans-Christer Holgersson, 52, anställdes i Scania 1985 och har bland annat varit Managing Director för Scania Finans AB, Managing Director för Scania Argentina och senast Senior Vice President Latin American Operations.

Per-Erik Lindquist, 45, anställdes i Scania 1984. Efter olika befattningar inom försäljningsorganisationen, bl a som Managing Director för Scania Belgium, lämnade han Scania 2000 för en befattning som Executive Vice President inom Alfa Laval. Per-Erik Lindquist kom tillbaka till Scania 2004 som ansvarig för Sales & Services Europe.

Porträttbilder finns tillgängliga på www.scania.com.

För ytterligare information kontakta Cecilia Edström, Senior Vice President Corporate Relations, tel 08 553 835 57.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05043SE] Hans-Åke Danielsson