You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania marknadsledare i Norden – ökar mest på växande marknad

Efter första halvåret 2005 intar Scania en ohotad position som största märke på den nordiska marknaden för tunga lastbilar, med drygt 3 procentenheter fler registrerade bilar än närmaste konkurrent. – Framgångarna beror dels på att våra nya lastbilar har tagits emot mycket väl, dels på att vi har ett utbud av service och tjänster som ger kunderna en bra transportekonomi, säger Per-Erik Lindquist, chef för Scanias europaförsäljning.

Scania toppar registreringsstatistiken på varje enskild marknad i Norden, inklusive Island. Sammantaget handlar det om en marknadsandel på 36,4 procent, vilket motsvarar 3 100 av de totalt 8 500 tunga lastbilar som registrerats i Norden under det första halvåret 2005. Allra störst är Scania i Sverige med en marknadsandel om 46,5 procent eller 1 100 av totalt 2 400 registrerade fordon.Jämfört med första halvåret 2004 har Scanias nordiska marknadsandel ökat med nästan 5 procentenheter, och det på en växande marknad. Det totala antalet registrerade tunga lastbilar har ökat med 16 procent, medan Scania har ökat med 34 procent.– Vi har inte haft en lika stark marknadsposition i Norden sedan 1991, och man får gå ännu längre tillbaka för finna ett år där vi toppar statistiken i samtliga nordiska länder, säger Per-Erik Lindquist.Bakgrunden till Scanias framgångar är flera, menar Per-Erik Lindquist:– Den nya P- och R-seriens lastbilar, som funnits på marknaden under ett drygt år, erbjuder mervärden som lägre bränsleförbrukning, ökad lastförmåga och förbättrad förarkomfort. Vi har även dragit fördel av att som första tillverkare kunna leverera bilar med en motor som i förtid uppfyller avgasnormen Euro 4, vilket ger skatte- och avgiftslättnader för åkare som trafikerar länder som Tyskland och Schweiz. – Dessutom har vi en väl utbyggd och professionell marknadsorganisation. Bara i Norden har Scanias kunder tillgång till fler än 200 serviceverkstäder, som ingår i ett nät som garanterar dygnet runt-assistans i händelse av oplanerade driftsstopp. Därtill ska läggas tjänster som finansiering via egna finansbolag och andra tjänster som bidrar till att en bra transportekonomi.För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62