You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

VD Leif Östlings avtal förlängt

Scanias styrelse har beslutat förlänga verkställande direktören Leif Östlings anställningsavtal med tre år, till och med den 31 mars 2009.

Den verkställande direktörens fasta ersättning har fastställts till SEK 7 500 000 per år samt en årlig extra pensionsavsättning om SEK 4 410 000 att gälla från den 1 januari 2006 och under hela förlängningsperioden. 

Enligt det nya anställningsavtalet ska avtalade löne- och incentiveförmåner, med undantag av den extra pensionsavsättningen, fullföljas för hela förlängningsperioden även om anställningen upphör till följd av uppsägning från bolagets sida. Tidigare villkor att anställningen automatiskt skulle upphöra tolv månader efter det att Volkswagen AG minskat sin aktieägarandel i Scania AB till under fem procent har utgått. Övriga villkor kvarstår oförändrade i det nya avtalet.

Styrelsen är av uppfattningen att förlängningen av verkställande direktör Leif Östlings anställningsavtal tillförsäkrar Scania stabilitet och långsiktighet, vilket styrelsen bedömt vara till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

För ytterligare information, kontakta informationsdirektör Cecilia Edström, 

tel +46 8 553 835 57.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, 

www.scania.com