You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania-professor i kommunikation slår brygga mellan näringsliv och universitet

Scania har inlett ett samarbete med Örebro universitet för att höja kompetensen inom och öka förståelsen för strategisk kommunikation och internationell PR. Scania insats är att hålla en professur vid universitet under tre år och först ut som gästprofessor är Inger Larsson, tidigare mångårig informationsdirektör på Gambro.

– Scanias åtagande visar på en insikt och omsorg om kommunikationsbranschen som är närmast unik, säger Inger Larsson som under ett och ett halvt år ska inneha professuren i Medie- och kommunikationsvetenskap. Med 350 studenter, tre professorer, en docent och 15 doktorander i ämnet är Örebro universitet i dag ett av landets största inom området. Satsningen på att föra den akademiska världen och näringslivet närmare varandra har initierats av Kaj Lindgren, Scanias Senior Executive Advisor, och Scanias kommunikationsdirektör Cecilia Edström. Båda understryker kommunikationens roll som ett viktigt verktyg för ett expansivt företag som spelar på en global arena.– Det är viktigt att all ledarskapsutveckling inkluderar kommunikationskunskap och förståelse för hur kommunikation kan användas både taktiskt och strategiskt i verksamheten, understryker Cecilia Edström. På Örebro universitet säger professor Stig-Arne Nohrstedt att man ser positivt påsamarbetet mellan Scania och universitetet:– Från oss i den akademiska världen har det funnits önskemål om en professur av just detta slag, området är i stark utveckling och samarbetet med Inger Larsson och Scania innebär ett steg framåt för både oss och ämnet.– Kunskapsnivåerna varierar inom branschen samtidigt som kraven på kompetens ökar. Genom samarbetet mellan Örebro universitet och Scania finns nu en plattform där man kan utveckla teoribasen och utbildningen av kommunikatörer men också hålla seminarier för ledningspersoner inom företagen, säger Inger Larsson.