You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias innovationer snabbare till kunderna

De stora lanseringarnas tid är över. Nu gäller kontinuerliga introduktioner. Det innebär att förändringar och förbättringar förs in löpande i produktionen så att varje ny Scania blir lite bättre än den föregående.

Så presenterade Scania företagets utvecklingskoncept i arbetet med morgondagens lastbilar för aktieägarna på Scanias välbesökta bolagsstämma. 

Scanias VD Leif Östling framhöll hur Scanias satsning på ledarskap i dag lett fram till en organisation som nu står starkare än någonsin för att möta framtidens utmaningar. Dit hör inte minst att möta ett scenario där efterfrågan på Scanias fordon stiger med mellan fem och sex procent per år: 

- Vi bygger metodiskt bort flaskhalsar för att successivt öka kapaciteten men satsar också på en systematisk utveckling av medarbetarnas kompetens och ledarskap, sade Leif Östling som också riktade ett stort tack till Scanias alla 30 000 medarbetare för insatserna som gjorde 2004 till ett rekordår för Scania. 

I arbetet med morgondagens fordon beskrev Scanias utvecklingschef Hasse Johansson bränsleeffektivare fordon som en av de stora utmaningarna och Scanias ledning gläntade på dörren till nästa stora tekniksprång, efterföljaren till den konventionella dieselmotorn, som ger bränsleeffektiva motorer med extremt låga utsläppsnivåer.

Andra utmaningar är att minska fordonens miljöpåverkan. Vid sidan av bränslesnålare motorer framhåller Scania effekten av att bättre utnyttja lastbilarnas kapacitet. Lagstiftning som medger längre fordon och ökade totalvikter betyder mer gods på färre lastbilar.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05021SE] Bo Östlund