You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias T-modell tackar för sig

Scania kommer snart att avsluta en 100-årig designtradition. Försäljningen av T-modellen med motorhuv har minskat de senaste 10 åren och det är inte längre försvarbart att fortsätta utveckla och producera den. Tillverkningen kommer att upphöra i slutet av september 2005.

– Trenden på alla våra marknader går mot frambyggda lastbilar. Längdrestriktioner, krav på produktivitet och den hårda konkurrensen i branschen har satt stopp för marknaden för huvbilar i större delen av världen. Med de extra robusta tillvalen i Scanias nya lastbilsprogram kan vi nu leverera frambyggda bilar som utför alla transportuppdrag minst lika effektivt som motsvarande bilar med motorhuv, säger försäljningsdirektör Gunnar Rustad, globalt ansvarig för Scania Sales and Services.

– Scania sålde färre än 1000 T-bilar i hela världen under 2004 och det är det som fällt avgörandet. Försäljningen har halverats i Europa och minskat med 90 procent i Latinamerika det senaste decenniet. Tillverkningen av T-modellen kommer att upphöra över hela världen i och med utgången av september i år, avslutar Gunnar Rustad.

* * * * * *

Läs mer om Scanias huvlastbilar under 100 år finns tillgängligt på www.scania.com. Där finns också ett bildgalleri.

För ytterligare information, kontakta Per-Erik Nordström, Manager Product Affairs, 

tel. 08-55385577, epost per-erik.nordstrom@scania.com.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05018] Per-Erik Nordström