You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA DELÅRSRAPPORT – JANUARI – MARS 2005

”Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent. Nettovinsten ökade med 19 procent till 1 155 miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 5,78 kronor (4,87)”, säger VD Leif Östling.

FÖRSTA KVARTALETI KORTHET Kv 1 Föränd-Antal 2005 2004 ring i %Lastbilar och busschassier – Orderingång 15 441 15 538 -1– Leveranser 13 256 12 441 7Intäkter och resultatMSEK (om inteannat anges) MEUR* · Intäkter 1 518 13 873 13 083 6Rörelseresultat,Fordon ochService 169 1 553 1 362 14Rörelseresultat,Kundfinansiering 14 126 103 22Rörelseresultat 183 1 679 1 465 15Resultat föreskatt 185 1 698 1 374 24· Nettovinst 126 1 155 974 19Rörelsemarginal,i procent 12,1 11,2 Avkastning påeget kapital, iprocent 21,4 17,9 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 29,0 23,1 · Vinst peraktie, SEK 5,78 4,87 Kassaflöde,Fordon ochService 30 272 302 Antal anställda,31 mars 30 215 29 472 Antal aktier:200 miljoner** *Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,138 = EUR 1,00 enbart medavsikt att underlätta för läsaren.** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges.Denna rapport finns även på www.scania.comKontaktpersoner:Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 5538 3557mobil tel. +46 70 588 3557 Stina Thorman, Investor Relations tel. +46 8 5538 3716mobil tel. +46 70 518 3716 Eric Österberg, Corporate Communications tel. +46 8 5538 5883mobil tel. +46 70 590 0599