You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kallelse till bolagsstämma i Scania AB den 29 april

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Scania AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma.

Kallelsen framgår av bilaga.

Bolagsstämman äger rum den 29 april kl 14:00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Älvsjö. 

För ytterligare information, kontakta:

• Stina Thorman, Head of Investor Relations,

   tel 08-553 837 16

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager,

   tel 08-553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05015SE] Hans-Åke Danielsson