You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Bussboom för Scania i Sverige 283 sålda bussar på två månader

Scania har stora framgångar på den svenska bussmarknaden och har sedan årsskiftet sålt 283 stads- och linjebussar till ett värde av drygt 600 miljoner kronor.

Största enskilda affären är 123 förortsbussar med etanoldrift till Storstockholms Lokaltrafik. Köpet är ännu ett led i Stockholms strävan sedan 15 år att klara kollektivtrafiken utan fossila bränslen. 

För Storstockholms Lokaltrafik (SL) innebär affären en fortsatt satsning på miljöanpassad kollektivtrafik. Stockholm har redan idag världens största flotta av etanolbussar, som svarar för innerstadstrafiken. De nya bussarna börjar sättas in i förortstrafik hösten 2005. När leveranserna är avslutade våren 2006 kommer SL att ha cirka 350 etanolbussar i drift.

Bland köparna av de övriga 160 bussarna finns flera av de stora bussoperatörerna i Sverige, bl a Connex, Busslink och Buss i Väst. Samtliga bussar kommer att levereras 2005–2006.

– Bakom framgångarna ligger att Scania nu har ett komplett program av bussar i stads- och linjebussegmentet, säger Leif Nyström försäljningsansvarig buss inom Scania Sverige AB. 

200 av bussarna är Scanias egen lågentrébuss OmniLink. Av dessa är 70 stycken ledbussar. Bussarna kommer att tillverkas av Scania Omni, Scanias dotterbolag för helbyggda bussar. 

Service och underhållsavtal för 160 bussar i StockholmScanias dotterbolag Scania Sverige AB har också skrivit ett 4-årigt service- och underhållsavtal för 160 av Connex bussar vid två depåer i Stockholm. 

– Avtalet omfattar service och underhåll, samt även reparation av skador för alla bussar vid de två depåerna. Det innebär att vi tar över de befintliga verkstäderna inklusive personalen, säger Leif Nyström

Mer än 200 Scania etanolbussar i StockholmScania har sedan 1990 levererat cirka 450 etanolbussar till svenska städer, varav mer än 200 rullar i Stockholms innerstad. 

Etanolbussarna till SL är försedda med Scanias 9-liters etanolmotor på 230 hk, vars avgasutsläpp sedan många år ligger i nivå med kraven för Euro 4. 

Etanolen framställs av biomassa och är därför ett förnyelsebart bränsle. Etanol har ett lägre energiinnehåll än dieselbränsle, vilket leder till högre bränsleförbrukning, vanligen mellan 50 och 75 procent, vilket innebär att etanolbussarna anpassas bland annat vad gäller tankvolymen.

Bussar för biogas- eller naturgasdrift

Scania breddar också sitt modulbaserade program av stads- och linjebussar med en gasdriven version av Scania OmniLink. Det är Scanias 9-litersmotor på 260 hk, som konverteras för gasdrift. Motorn, som kan köras på såväl naturgas som biogas, är utrustad med oxiderande katalysator och klarar därmed redan nu emissionsnivåerna för Euro 5, vilka blir obligatoriska från 2009.

* * *

För ytterligare information, kontakta Gunnar Boman, Corporate Relations, 

telefon 08-55389510, e-post gunnar.boman@scania.com. 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 30 000 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2004 blev faktureringen 56,7 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 6,0 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Busschassitillverkningen sker i Sverige, Brasilien och Mexiko. Busskarossering sker i Polen och Ryssland.

[N05012SE] Per-Erik Nordström