You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania fullföljer budet på Ainax – 96,3% har accepterat

Anmälningsperioden för erbjudandet från Scania AB (publ) ("Scania") till aktieägarna i Ainax AB ("Ainax") löpte ut den 15 februari. Totalt 26 296 508 aktier har lämnats in, vilket motsvarar cirka 96,3% av aktier och röster i Ainax.

Erbjudandet har därmed accepterats av ägare som representerar mer än 50% av aktier och röster i Ainax, vilket var ett av villkoren för budet. Scania har därför beslutat att fullfölja erbjudandet och efterge övriga villkor. Redovisning av vederlag i form av nyemitterade aktier i Scania beräknas ske omkring 1 mars 2005.

Beslut om likvidation av Ainax är planerat till februari 2006 med genomförande senare under året.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

• Eric Österberg, Vice President Public Relations, tel 08 533 858 83

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager,  tel 08 553 856 62 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 30 000 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

[N05011SE] Hans-Åke Danielsson

Erbjudandet har inte omfattat aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan person vars medverkan skulle ha förutsatt  upprättande av ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 

Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land.