You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ– JANUARI – DECEMBER 2004

”2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör avtunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga ochförsäljningen av bussar samt industri- och marinmotorer nådderekordnivåer. Nettovinsten för 2004 ökade med34 procent till MSEK 4 077 (3 034) vilket motsvarar en vinst per aktiepå SEK 20,39 (15,17). Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent”,säger VD Leif Östling.2004 I KORTHET Helår Föränd- Kv 4 ring iAntal 2004 2003 % 2004 2003Lastbilar och busschassier – Orderingång 59 981 48 746 23 15 429 13 749– Leveranser 56 082 49 955 12 16 862 14 486Intäkter och resultatMSEK (om inteannat anges) MEUR* · Intäkter 6 305 56 788 50 581 12 16 264 13 995Rörelseresultat,Fordon ochService 654 5 887 4 759 24 1 953 1 399Rörelseresultat,Kundfinansiering 50 450 366 23 115 90Rörelseresultat 704 6 337 5 125 24 2 068 1 489Resultat föreskatt 668 6 014 4 604 31 2 006 1 400· Nettovinst 453 4 077 3 034 34 1 315 915Rörelsemarginal,i procent 11,2 10,1 12,7 10,6Avkastning påeget kapital, iprocent 20,8 17,4 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 28,1 22,0 · Vinst peraktie, SEK 20,39 15,17 6,58 4,57KassaflödeexklusiveKundfinansiering 298 2 685 2 450 956 1 534Antal anställda,31 december 29 993 29 112 Antal aktier: 200 miljoner *Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,0070 = EUR 1,00 enbart medavsikt att underlätta för läsaren.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inteannat anges.Denna rapport finns även på www.scania.comKontaktpersoner:Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 5538 3557mobil tel. +46 70 588 3557Eric Österberg, Corporate Communications tel. +46 8 5538 5883mobil tel. +46 70 590 0599Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46 8 5538 2228mobil tel. +46 70 591 5016