You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania lägger offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax

Den extra bolagsstämman i Scania beslutade idag att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax AB ("Ainax") att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget, samt att emittera A-aktier som vederlag för Erbjudandet. Aktierna i Ainax är idag noterade på Nya Marknaden.

Engelsk version>>

Läs det fullständiga offentliga erbjudandet>>