You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s extra bolagsstämma den 19 november 2004

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade en klar majoritet av Scanias aktieägare att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax om att förvärva samtliga utstående aktier i bolaget samt att emittera Scania A-aktier som vederlag för erbjudandet.

– Budet är avsett att skingra den osäkerhet som under snart sex års tid har rått kring ägandet i Scania. Ett långsiktigt, tydligt och spritt ägande i Scania är bra för såväl bolagets aktieägare som kunder och medarbetare, säger Scanias VD Leif Östling.

På bolagsstämman röstade fyra av de fem vid stämman närvarande mest röststarka aktieägarna (Volkswagen AG, Investor AB, Wallenbergsstiftelserna och Alecta), i enlighet med styrelsens förslag. Ainax AB lade ned sina röster.

Scanias erbjudande riktas inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan person vars medverkan förutsätter upprättande av ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Scanias offentliga erbjudande till aktieägarna i Ainax har idag i sin helhet distribuerats som pressrelease samt finns tillgängligt på www.scania.com

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

• Eric Österberg, Vice President Public Relations,

   tel 08 533 858 83

• Joanna Daugaard, Investor Relations Manager,

   tel 08 553 837 16

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager,

   tel 08 553 856 62Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.