You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse föreslår offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax

Styrelsen i Scania föreslår att en extra bolagsstämma i Scania beslutar om ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax AB ("Ainax") att förvärva samtliga utestående aktier i företaget (”Föreslagna Erbjudandet”). Aktierna i Ainax är idag noterade på Nya Marknaden.

Enligt förslaget kommer aktieägarna i Ainax att erbjudas en (1) nyemitterad A-aktie i Scania för varje aktie i Ainax.

Det Föreslagna Erbjudandet kommer att vara villkorat bland annat av att det accepteras i så stor utsträckning att Scania blir ägare till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Ainax.  

Det Föreslagna Erbjudandet kommer endast att ha marginell finansiell påverkan på Scania och kommer inte att resultera i någon utspädning av vinsten per aktie för Scanias aktieägare.

Efter att transaktionen har fullföljts kommer Scania att dra in de erhållna Scania-aktierna. Därmed kommer såväl antalet utestående aktier som de initiala effekterna på eget kapital att vara återställda.

Antalet aktier som inte innehas av uttalat långsiktiga ägare (s k free float) och likviditeten i Scania-aktierna kommer att öka, vilket är till fördel för Scanias samtliga aktieägare. 

Fördelarna för Ainax aktieägare är flera. Likviditeten i Ainax-aktien är för närvarande mycket låg, vilket resulterar i en rabatt jämfört med Scanias A-aktie. Ainax aktieägare kommer, om det Föreslagna Erbjudandet accepteras, bli direkt del av Scanias aktieägarkollektiv med direkt rösträtt på bolagsstämmor, direkt utdelning och en väsentligt högre likviditet.

Kallelse kommer att ske till en extra bolagsstämma den 19 november 2004. Om aktieägarna i Scania beslutar om det Föreslagna Erbjudandet, förväntas anmälningsperioden att löpa från den 10 januari till den 15 februari 2005 varefter likvid i form av Scania A-aktier beräknas utbetalas före den 4 mars 2005.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i Scania har uttalat att de kommer att rösta för det av styrelsen Föreslagna Erbjudandet på Scanias extra bolagsstämma. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett formellt bud. Ett formellt erbjudande till aktieägarna i Ainax kommer att lämnas om ett sådant beslut fattas vid den extra bolagsstämman i Scania.