You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Dieselmotorn klarar kraven på hållbar utveckling

– Scania har halverat utsläppen av koldioxid från tunga lastbilar mellan åren 1970 och 2000. Vi anser att det är fullt möjligt att åstadkomma en ytterligare halvering – och det i en snabbare takt än hittills och med dieselmotorn som främsta drivkälla. Det sade Scanias forsknings- och utvecklingschef Hasse Johansson vid ett seminarium om motorutveckling och alternativa bränslen i Europaparlamentet.

Halveringen av koldioxidutsläppen per transporterat ton gods är ett resultat av utvecklingen av insprutningsteknik, minskat rullmotstånd, bättre aerodynamik och förbättrad lastkapacitet samt högre tillåtna lastvikter.

Den Europeiska Unionens ambition är att minska Europas beroende av fossila bränslen. För år 2010 är målet att biobränslen ska utgöra 6 procent av bränsleförbrukningen för diesel- och bensindrivna vägfordon.

Förnyelsebara biobränslen är ett attraktivt alternativ, men tillgången på odlingsbar jordbruksmark gör det inte möjligt att helt ersätta fossila bränslen.

– För tunga lastbilar är lösningen att blanda förnyelsebart och fossilt bränsle, förklarade Hasse Johansson Som tillverkare rekommenderar vi en 5-procentig rapsinblandning (RME), vilket utan problem kan användas av de lastbilar och bussar som finns i trafik idag. 

Enligt Scanias beräkningar kan biobränslen bidra till en minskning av koldioxidutsläppen från tunga lastbilar med 5 procent och effektivare motorer med ytterligare 10 procent.

– Dessa åtgärder kräver forskning och investeringar. Betydligt mindre kostsamt vore att tillåta högre lastvikter och satsa på en bättre förarutbildning samt tillåta längre fordonskombinationer, vilket tillsammans kan ge ytterligare 25 procents minskning av utsläppen, sade Hasse Johansson.

Längre fordonskombinationer minskar trafiken

Transportsektorn svarar idag för 10 procent av EUs bruttonationalprodukt och sysselsätter 10 miljoner människor. Enligt EUs egna beräkningar förväntas landsvägstransporterna inom unionen att öka med mellan 30 och 40 procent fram till år 2010.

– Om det i hela unionen blev tillåtet med lika långa fordonskombinationer, 25,25m, som i bland annat Finland och Sverige – vilket innebär att bilarna tar upp till 60 procent mera last – skulle antalet fordon på vissa vägar kunna minskas med en tredjedel.

 

För att uppfylla Kommissionens mål om att 20 procent av förbrukningen år 2020 ska utgöras av alternativa bränslen diskuteras vätgas och naturgas som ersättning för bensin och olja.

– För tunga transporter är gasdrift inte lösningen, förklarade Hasse Johansson. På grund av sitt låga energiinnehåll krävs så stora bränsletankar att lastvikter och            -utrymmen går förlorade.  Även naturgas är ett fossilt bränsle, och en storskalig vätgastillverkning måste kunna ske på ett hållbart sätt.

Hasse Johansson underströk hur viktigt det är att arbeta med de totala CO2-utsläppen i samhället. Åtgärder i transportsektorn är ofta dyra och har dålig effektivitet. Det gäller att inte suboptimera man väljer styrmedel.

Scanias forsknings- och utvecklingschef avslutade sitt anförande med att peka på möjligheten att omvandla till exempel biomassa till s k syntetisk diesel.

– För en hållbar utveckling behövs mer forskning för att utveckla ett flytande bränsle som kan ersätta oljan. Att omvandla gas till syntetisk diesel med ett högt energiinnehåll kan vara den optimala lösningen, sade han.

Temat för seminariet var hållbara transporter och alternativa bränslen och samlade deltagare i form av ledamöter från det nyvalda Europaparlamentet och topptjänstemän från EU-kommissionen samt branschexperter och myndighetsföreträdare.

För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, tel 070 537 1619.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

[N04036SE] H-Å Danielsson