You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania samlar EU om motorutveckling och alternativa bränslen

Scania anordnar idag ett middagsseminarium vid Europaparlamentet i Bryssel på temat ”Sustainable Road Transport – Advanced Engines and Fuel Alternatives”. Seminariet samlar närmare hundratalet deltagare i form av ledamöter för det nyvalda parlamentet och topptjänstemän från EU-kommissionen samt branschexperter och myndighetsföreträdare.

Hasse Johansson, som är chef för Scanias forskning och utveckling, inleder seminariet med att redovisa Scanias syn när det gäller transportsektorns bidrag till hållbar en utveckling och arbetet med att minska energianvändningen samt utvecklingen av alternativa bränslen.

Övriga talare vid Scanias EU-seminarium är Alfonso González Finat från EUs direktorat för transport- och energifrågor, Roger Davies från Shell samt Urban Johansson, ansvarig för Scanias drivlineutveckling.

För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, tel 070 537 1619.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

[N04035SE] H-Å Danielsson