You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Cecilia Edström ny medlem av Scanias koncernledning

Cecilia Edström har utsetts till Senior Vice President och chef för Scanias kommunikationsfunktion Corporate Relations. Hon tillträder befattningen den 1 september och kommer att ingå i Scanias koncernledning. Cecilia Edström efterträder Johan Haeggman, som utnämnts till finans- och ekonomidirektör vid Scania Latin America.

Cecilia Edström, som är född 1966, anställdes vid Scania 1995 som chef för Investor Relations. År 2001 utnämndes hon till chef för funktionen Strategy, Business and Brand Development med ansvar för koordineringen av bolagets strategiska beslutsprocess.

Cecilia Edström är civilekonom med inriktning på finansiell och internationell ekonomi. Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1989 och fram till 1995 var hon anställd i olika befattningar inom Skandinaviska Enskilda Banken Corporate Finance.

I sin roll som chef för Corporate Relations rapporterar Cecilia Edström till Scanias VD Leif Östling. Corporate Relations ansvarar bland annat för Scanias  kommunikation med media, aktie- och kapitalmarknad samt politiker- och myndighetskontakter.

 

För ytterligare information, kontakta Cecilia Edström, tel 08 553 835 57.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

[N04024SE] Hans-Åke Danielsson