You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 3 maj 2004

Utdelning

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdatum fastställdes torsdagen den 6 maj 2004. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC tisdagen den 11 maj 2004.

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Till nya ledamöter valdes Vito H Baumgartner och Sune Carlsson.

De ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgersson samt revisors-suppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström är sedan tidigare valda för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Styrelseordförande och vice ordförande

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande. Till vice ordförande valdes Sune Carlsson.

Kommittér inom styrelsen

Marcus Wallenberg omvaldes till ordförande i revisionskommittén och Lothar Sander till ledamot. Till ny ledamot valdes Vito H Baumgartner.

Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande  samt Peggy Bruzelius till ledamot. Till ny ledamot valdes Sune Carlsson

Till ledamöter i kommittén bestående av styrelseledamöter fristående från Volkswagen och Investor, med uppgift att bereda frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur, omvaldes Peggy Bruzelius (ordförande) och Rolf Stomberg. Vito H Baumgartner valdes till ny ledamot.

Södertälje den 3 maj 2004

SCANIA AB

[N04015SE] H-Å Danielsson