You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ser ljust på framtiden

– År 2003 blev totalt sett ett bra år och 2004 har börjat bättre än förväntat. Vår nya R-serie har blivit väl mottagen i säljorganisationen. Det sade Scanias VD Leif Östling när han vid dagens bolagsstämma i Södertälje sammanfattade 2003 och gav förutsättningarna för de kommande åren.

Leif Östling konstaterade att 2003 blev ett bra år för Scania, trots en inledningsvis trög världsekonomi med allmänt dämpade ekonomiska utsikter. Totalmarknaden i Västeuropa blev i stort sett oförändrad. Ekonomierna och marknaderna i Central- och Östeuropa gick bra, liksom i Fjärran Östern och Mellanöstern. Även Sydamerika återhämtade sig.

Under 2003 fortsatte utvecklingen mot att Europa som helhet blir en alltmer integrerad marknad.  Under senare år har exporten av begagnade lastbilar till Central- och Östeuropa ökat kraftigt och kommer att öka i samma takt under de kommande åren.

– Flödet av begagnade fordon har inneburit att efterfrågan på nya lastbilar i Västeuropa jämnats ut under en konjunkturcykel. Den här utvecklingen kommer att bestå under den massiva uppbyggnad som Central- och Östeuropa är mitt uppe i, konstaterade Leif Östling.

 

Dessutom flyttar den tillverkande industrin i all snabbare takt från Västeuropa till Central- och Östeuropa. Detta ställer krav på snabba och flexibla transporter. EU:s utvidgning kommer att skynda på den här utvecklingen.

– Det betyder att efterfrågan på lastbilar av hög kvalitet hela tiden ökar. Lokala tillverkare hänger tekniskt inte med. Vi har sett det i länder som Polen, Tjeckien och Ryssland – länder där Scania idag en stark ställning.

Den nya lastbil – R-serien, som presenterades den 31 mars i år – bygger på erfarenheter från 4-serien och på de många förslag och synpunkter som samlats in vid omfattande tester bland kunderna.

– Med R-serien får våra krävande kunder den bästa lastbil Scania byggt, sade Leif Östling

Under de kommande åren kommer Scania successivt att ersätta hela det nuvarande produktprogrammet med nya produkter

Försäljningen av busschassier blev under förra året den högsta någonsin för Scania. Totalmarknaden för tunga bussar i Europa minskade, men Scania ökade försäljningen på flera av de större marknaderna. Genom den strukturering av bussverksamheten som Scania genomfört är denna på god väg att nå samma lönsamhet som lastbilarna.

Kina en viktig marknad – på siktPå den expansiva kinesiska marknaden är efterfrågan på Scanias typ av fordon ännu begränsad. Orsaken är att logistiksystem och vägnät ännu inte är lika utvecklade som i Europa och USA. Marknaden för tunga västeuropeiska fordon är inte större än 4 000–5 000 enheter per år. Scania har startat uppbyggnaden av en försäljnings- och serviceorganisation med målet att göra den till en långsiktig och lönsam affär.

– När tiden är mogen och volymerna är tillräckligt stora kan vi tänka oss att gå in med tillverkning av fordon. Vårt mål är att på sikt bli en stor aktör i Kina, förklarade Leif Östling.

Närmare 800 personer deltog vid bolagsstämman.

Leif Östlings tal i dess helhet finns utlagt på Scanias hemsida.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

Scanias pressreleaser finns på internet,

www.scania.com

[N04014SE] H-Å Danielsson