You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Nomineringsförfarande för Scania AB (publ) inför bolags-stämma 2004

I enlighet med beslut vid Scania ABs ordinarie bolagsstämma den 25 april 2003 meddelas att de företrädare för de största aktieägarna i bolaget (exklusive AB Volvo), med vilka styrelsens ordförande Dr. Bernd Pischetsrieder och styrelsens vice ordförande Clas Åke Hedström, skall föra samtal för att i samråd nominera personer till styrelsen är:

Claes Dahlbäck, Investor

Lars Otterbeck, Alecta

Carl-Olof By, Industrivärden

Peter Rudman, Nordea

SCANIA AB

För ytterligare information, kontakta Magnus Hahn, tel 08 553 835 10.