You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Omni avser att koncentrera busskarosseringen till Polen

Omni planerar att upphöra med karosseringen av bussar i Katrineholm under våren 2004. Denna verksamhet flyttas till anläggningen i Polen som ett led i att uppnå lönsamhet och säkerställa Omnis långsiktiga konkurrenskraft. De drygt 100 personer som berörs kommer att erbjudas arbete inom Scania. MBL-förhandlingar har inletts.

–  Genom att koncentrera produktionen till anläggningen i Polen, där kostnadsstrukturen är mer fördelaktig, tar vi ett stort steg mot att nå långsiktig lönsamhet, säger Hans Hansson VD för Omni.

Kostnaden att montera en busskaross, som är en arbetsintensiv verksamhet, är markant lägre i Polen än i Sverige.

Resterande verksamhet i Katrineholm sysselsätter cirka 75 personer och omfattar utveckling och prototypmontering.

 

Omni Katrineholm AB, ett helägt dotterbolag till Scania med produktions-anläggningar i Polen och Ryssland, bildades för ett par år sedan i samband med omstruktureringen av Scanias europeiska bussverksamhet.  Verksamheten delades då upp i den industriella produktionen av busschassier och den mer hantverksmässiga tillverkningen av karosser.

För ytterligare information, kontakta VD Hans Hansson, tel  0150 72025,

mobil 070 370 16 11.