You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania träffar globalt ramavtal

Scania har träffat avtal med ExxonMobil som innebär att Scania blir huvudleverantör av tankbilar för marknaderna i Europa, Mellanöstern, Sydostasien, Stillahavsregionen med Australien och Nya Zeeland samt Afrika. Scanias fordon uppfyller ExxonMobils’s höga säkerhetskrav och skall användas av åkerier som kör för ExxonMobil i de ovan nämnda regionerna.

- Ett synnerligen prestigefyllt avtal. Att ExxonMobil valt Scania som global partner visar att Scanias koncept för tankbilar klarar de strängaste säkerhetskraven world-wide, kommenterar Group Vice President Gunnar Rustad i Scanias företagsledning.   

Scania har tidigare erfarenheter av samarbete med ExxonMobil på flera viktiga marknader i Europa. Ett sådant betydelsefullt samarbete gäller, utöver Europa, också Afrika där Scania tillsammans med ExxonMobil framgångsrikt genomfört ett fullskaleprojekt med speciellt säkerhetsutrustade tankfordon som möter europeiska säkerhetsnormer för transport av farligt gods. Och detta i några av Afrikas mest krävande och utmanande miljöer vad gäller terräng och vägstandard.

Avtalet möjliggör nu för Scania att tillsammans med ExxonMobil fortsätta arbetet med att kontinuerligt höja säkerhetsstandarden på tanktransporterna runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gordon Waldron, MD Scania International Fleet Development, mobiltelefon: +44(0)7831 561641 eller Bengt Thorsson, Regional Sales Director, Sales and Marketing Europe, +46 (0)70 398 9595.