You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma

UtdelningBolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdatum fastställdes onsdagen den 30 april 2003. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC måndagen den 5 maj 2003.

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Till ny ledamot valdes Andreas Deumeland.

Caj Nackstad omvaldes till ordinarie revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Till ny ordinarie revisor för samma tidsperiod valdes Jan Birgersson. Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Thiel och Björn Fernström, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Styrelseordförande och vice ordförande

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Dr. Bernd Pischetsrieder till ordförande och Clas Åke Hedström till vice ordförande.

Kommittér inom styrelsenTill ordförande i revisionskommittén omvaldes Marcus Wallenberg.

Clas Åke Hedström och Lothar Sander omvaldes till övriga ledamöter.

Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande  samt Peggy Bruzelius och Rolf Stomberg till ledamöter.

Till ledamöter i kommittén bestående av styrelseledamöter fristående från Volkswagen och Investor med uppgift att bereda frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur omvaldes Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede och Rolf Stomberg.

Södertälje den 25 april 2003

SCANIA AB