You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ny medlem i Scanias koncernledning

Johan Haeggman tillträder den 1 maj befattningen som Head of Corporate Relations, Scania. Han utnämns samtidigt till Senior Vice President och medlem av koncernledningen, Group Management.

Johan Haeggman, som är född 1960 och civilekonom, kommer närmast från konsultverksamhet inom affärs- och strategiutveckling samt dessförinnan finanschef för internetkonsultföretaget Framfab. Mellan åren 1989 och 1999 var han anställd vid Scania, bland annat som chefscontroller för Scanias latinamerikanska verksamhet med placering i São Paulo.

Head of Corporate Relations är en nyinrättad ledningsfunktion inom Scania. Som chef för denna rapporterar Johan Haeggman till Kaj Lindgren i Scanias Verkställande ledning.

– Som ett led i Scanias tillväxtscenario ingår inte enbart att bygga upp vår försäljnings- och serviceorganisation för att klara väsentligt större volymer än idag. Det handlar även om att tillföra koncernledningen ytterligare resurser för att kunna möta kraven på en alltmer integrerad och global samordning av relationerna med samtliga våra intressegrupper. Johan Haeggman har bra bakgrund för de utmaningar som väntar Scania på både kort och lång sikt, säger Kaj Lindgren.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08 553 856 62.