You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias årsredovisning 2002

Idag publiceras Scanias årsredovisning för 2002 och distribueras till aktieägarna samt finns tillgänglig på huvudkontoret.

I årsredovisningen redogörs utförligt varför Scania är ett av branschens mest lönsamma företag. Dessutom presenterar årsredovisningen Scanias kunder, deras krav och önskemål samt hur Scania svarar upp mot dessa.

Styrelsens arbete, ersättning till ledande befattningshavare och Scanias roll i samhället är andra områden, som redovisas på ett mer omfattande sätt.

Av årsredovisningen framgår i avsnittet avseende ersättningar till ledande befattningshavare (not 24) följande:

• att VDs fasta lön för 2003 uppgår till MSEK 5,8.

• att Scanias företagsledning, bortsett från den personaloption VD har, inte omfattas av några optionsprogram.

• att styrelsens ersättningskommitté har bestått av Dr Bernd Pischetsrieder ordf, Clas Åke Hedström, Peggy Bruzelius och Rolf Stomberg.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Scanias hemsida – www.scania.com . Länken www.scania.com/ir/Reports/ leder till årsredovisningen i ett anpassat web-format, där det bl.a. finns direkta länkar till uppdaterad  finansiell statistik och marknadsstatistik.

För ytterligare information, kontakta

- Magnus Hahn Business Communications tel  08553 83510

- Gunnar Boman Business Communications tel 08 553 895 10.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania ett av branschens mest lönsamma företag. Under 2002 blev faktureringen 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.