You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania inbjuder lastbilsförare över hela Europa att köra säkrare

Scania organiserar under 2003 den största tävlingen någonsin i Europa för förare av tunga lastbilar. Tävlingen är den första för tunga lastbilsförare som anordnas med Europakommissionen som partner. Som sponsorer deltar Michelin, Shell och IRU (International Road Transport Union). Tävlingen, som fokuserar på trafiksäkerhet och bränsleekonomi liksom olika typer av precisionskörning, omfattar bade teoretiska och praktiska prov. Tävlingen körs i totalt 20 länder i Europa, däribland samtliga nuvarande medlemsländer.

- Det känns mycket bra att vi har Europakommissionen som partner i denna viktiga aktivitet, säger Kaj Lindgren, Scania Executive Board, i en kommentar. Detta är vad vi hoppades när kampanjen lanserades vid Scanias trafiksäkerhetskonferens i Bryssel förra året. Med detta partnerskap och starka sponsorer är vi övertygade om att denna tävling kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö och högre medvetenhet om säkerhetsfrågor bland yrkesförare i Europa.

I vitboken "European transport policy for 2010: time to decide" sätter kommissionen som mål för trafiksäkerhetsarbetet att antalet trafikdödade inom EU ska halveras från cirka 40000 idag till 20000 år 2010. Värst drabbad är åldersgruppen 14-25 år, för vilka detta utgör den främsta dödsorsaken. En kampanj för ökad medvetenhet om trafiksäkerhet hos unga förare ligger således helt i linje med kommissionens policy.

- Tävlingen, som riktar sig till förare av tunga lastbilar under 30 års ålder, innebär en investering i framtida trafiksäkerhet, fortsätter Kaj Lindgren. Totalt räknar vi med att 30-35000 unga förare ska delta i tävlingen. Vi är övertygade att detta kommer att leda till färre dödsfall och färre skadade i olyckor med tunga fordon under de närmaste åren.

- Ökad trafiksäkerhet för tunga fordon har också flera miljöeffekter. Med färre olyckor minskar skadorna från förstörda och läckande laster. Färre olyckor innebär också en jämnare trafikrytm och därmed mindre emissioner. En välkommen effekt är också att en säker körstil automatiskt sparar bränsle och minskar utsläppen, avslutar Kaj Lindgren.

Tävlingen inleds under våren 2003 med lokala kvalificeringsomgångar, som anordnas på lokala provbanor eller i anslutning till Scanias återförsäljaranläggningar. De bästa förarna i varje land tävlar sedan i riksfinaler under sommaren. Europafinalen med de bästa förarna från samtliga 20 deltagarländer hålls i Sverige i september 2003.

Förarens roll och tävlingen Young European Truck Driver blir två viktiga inslag i Scania Road Safety Conference som hålls i Bryssel i oktober 2003.

För ytterligare information kontakta:

- Magnus Hahn, Business Communications, tel. +46 8 55383510.

- Mikael Friis, Project Manager, tel. +45 40155192, e-mail mikael.friis@scania.dk.