You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ansöker om att avnoteras från NYSE

Styrelsen för Scania AB tillkännagav idag sitt beslut att ansöka om avnotering av Scanias American Depositary Receipts (ADR) från New York Stock Exchange (NYSE). Ansökan påverkar inte noteringen på Stockholmsbörsen (OMX), där Scaniaaktien även i fortsättningen kommer att vara noterad.

Scania har varit noterat på OMX och NYSE sedan 1996. Idag beslutade Scanias styrelse vid sitt ordinarie möte att ansöka om avnotering av Scaniaaktien från NYSE av följande skäl:

Det låga antalet utestående aktier, vid utgången av oktober 2002 mindre än 51 000 A-aktier och mindre än 60 000 B-aktier, jämfört med den totala aktiestocken på 200 miljoner aktier, som fördelas lika mellan A- och B-aktier.

Omsättningen av Scaniaaktier på NYSE är liten och ägandet har begränsad spridning. 

Möjligheterna till globala investeringar och global aktiehandel har ökat markant under de senaste åren. 

Kostnaderna för att bibehålla noteringen på NYSE är inte längre försvarbara. 

Scania kommer att informera registrerade ägare till ADR (Scania A och B) i USA om avnoteringen från NYSE och tillvägagångssättet i samband med denna.

För ytterligare information, kontakta Magnus Hahn, tel 08-553 835 10.