You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma

UtdelningBolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdatum fastställdes måndagen den 13 maj 2002.

Utdelningen beräknas sändas ut från VPC torsdagen den 16 maj 2002.

Styrelse och revisorerOrdinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Ferdinand Piëch, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Till ny ledamot valdes Bernd Pischetsrieder.

Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen, samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström, valdes vid bolagsstämman 1999 för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2003.

Styrelseordförande och vice ordförandeVid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman valdes Dr. Bernd Pischetsrieder till ordförande. Till vice ordförande i styrelsen utsågs Clas Åke Hedström.

Kommittér inom styrelsenStyrelsen beslutade att inrätta en revisionskommitté. Till ordförande i denna valdes Marcus Wallenberg och till övriga ledamöter Clas Åke Hedström och Lothar Sander.

Sedan tidigare finns inom Scanias styrelse en kommitté bestående av ledamöter fristående från Volkswagen och Investor med uppgift att hantera frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur. Denna kommitté utgörs av Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede och Rolf Stomberg.

Till ordförande i kommittén för ersättningsfrågor valdes Bernd Pischetsrieder med Peggy Bruzelius och Rolf Stomberg som ledamöter.

Södertälje den 7 maj 2002

SCANIA AB