You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania koncentrerar tillverkningen av hytter till Sverige

Scania fortsätter att koncentrera komponenttillverkningen till anläggningarna i Sverige. I år överförs tillverkningen av hytter i Nederländerna till Scania Cabs i Oskarshamn. Cirka 850 miljoner kronor har investerats i ett nytt täcklacksmåleri och en ny monteringslinje för hyttinredning, som idag invigs av Scanias VD Leif Östling och Kalmar läns landshövding Sven Lindgren.

Scania har sedan omställningen till 4-serien i mitten av 1990-talet investerat omkring 1,5 miljarder kronor i hyttfabriken i Oskarshamn. Detta är en av de enskilt största investeringarna inom produktion som Scania någonsin genomfört.

- Vi har investerat för högre kapacitet, ökad produktivitet och kvalitet samt minskad miljöbelastning. I ett inledande skede har vi kapacitet för att producera 50 000 hytter om året och kan öka till 60 000 utan några ytterligare investeringar, säger Anders Nielsen, platschef för Scania Cabs i Oskarshamn.

Genom det nya täcklacksmåleriet, en investering på 400 miljoner kronor, kommer Scanias kunder att kunna välja såväl flerfärgs- som metallic- och klarlackerade hytter med hög kvalitet. En övergång till användning av vattenbaserad färg innebär att de miljöpåverkande utsläppen av lösningsmedel – som 1995 reducerades med 70 procent då pulverlack infördes vid grundmålningen – kommer att minska ytterligare. Trots ökad produktionsvolym kommer utsläppen av lösningsmedel från täcklackeringen att minska från 180 till 80 ton per år.

Scanias arbete med att koncentrera den europeiska komponenttillverkningen till Sverige påbörjades redan 1996, då svetsning av hyttstommar i Meppel, Nederländerna överfördes till Oskarshamn. Mellan 1999 och 2001 fortsatte utvecklingen i och med att produktionen av 6- och 8-cylindriga motorer samt axlar koncentrerades till Södertälje respektive Falun. De senaste två årens investeringar i Oskarshamn på SEK 850 miljoner i ett nytt, mindre miljöpåverkande täcklacksmåleri samt en ny mon-teringsline är ytterligare ett led i denna utveckling. Oskarshamnfabriken kommer således att ansvara för all produktion av hytter till Scanias samlade Europaproduktion.

I mer än 50 år har hyttbyggarkonsten utvecklats i Oskarshamn. 1946 grundades Be-Ge Karosserifabrik med den egna konstruktionen, Be-Ge-hytten, som flaggskepp. I början av 1960-talet levererades omkring 85 procent av cirka 9.000 enheter som årligen tillverkades till dåvarande Scania-Vabis. Scania övertog Be-Ge år 1966 och började tillverka hytter i egen regi. Idag är Scania Cabs i Oskarshamn med ungefär 1.700 medarbetare ortens största privata arbetsgivare och tillika Kalmar läns största verkstadsindustri.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08-553 856 62, mobil 070-346 88 11