You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania fortsätter struktureringen av sin produktion - anläggningen i Polen fokuserar på bussmontering

Scanias montering av lastbilar i Polen upphör vid halvårsskiftet. Den kapacitet som frigörs vid Scania Kapena i Sùupsk behövs för att svara upp mot ökad efterfrågan på stads- och linjebussar. Medarbetarna inom lastbilsmonteringen erbjuds sysselsättning inom bussverksamheten.

Det är framgångar för Scanias stadsbussar – Omni – i bland annat Italien och Storbritannien, med order på mer 160 bussar hittills i år, som gör att Scania har behov av en större kapacitet för busskarossering.

– Genom renodlingen till buss i Polen får vi samtidigt en mer rationell struktur för montering av lastbilar i Europa. Kompletta lastbilschassier kan levereras direkt till den polska marknaden i stället för att skeppas till landet i monteringssatser för lokal sammansättning, säger Per Hallberg, Group Vice President Production and Procurement.

Efter att busstillverkningen i Danmark i slutet av förra året avyttrades till norska Vest-Buss har Scania idag enheter för karossering av bussar i Sverige, Polen och Ryssland.

Produktionen i Ryssland avsätts på den ryska marknaden, medan exporten till övriga europeiska marknader sker från både Sverige och Polen. Det nybildade bolaget Omni i Katrineholm AB i Sverige är navet i Scanias busskarosseringsverksamhet och svarar även för produkt- och metodutveckling. Busschassierna levereras från Sverige.

För ytterligare information, kontakta Gunnar Boman, tel 0150-585 99, mobil 070-550 86 06.