You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania startar bussmontering i St Petersburg

Scania startar tillverkning av bussar i St Petersburg. Cirka 80 miljoner kronor har investerats i en anläggning som ska karossera stadsbussar för den ryska marknaden på chassier som monteras i Sverige. Fabriken har kapacitet för 200 enheter per år och kommer det första året att sysselsätta 60 personer.

Det är behovet av att ersätta gamla bussar mot nya, driftsäkra och mindre miljöbelastande fordon i den ryska kollektivtrafiken som ligger bakom beslutet att etablera en monteringsanläggning i Ryssland. Scania uppskattar ersättningsbehovet till ca 16 000 stadsbussar per år.

För tillverkningen av bussar svarar Scanias helägda dotterbolag Scania Peter. Det är 12-meters stadsbussar av typen Scania OmniLink, dvs. samma modell som säljs på övriga europeiska marknader. Bussarna är försedda med Scanias 9-litersmotor i Euro 3-utförande. Antalet ryska leverantörer till produktionen i St Petersburg ska successivt öka.

- Med en beprövad kaross i aluminium och med chassi och drivlina från Scania garanteras en buss med lång livslängd, bra prestanda och driftsäkerhet samt bästa möjliga miljöteknik, säger Scania Peters chef Göran Carlander.

Scania har funnits på den ryska marknaden i tio år och har bedrivit verksamhet i egen regi i Ryssland sedan 1998.

Scania Russia, med huvudkontor i Moskva, säljer och tillhandahåller service och finansiering för landets Scania-ägare. Servicenätet byggs ut kontinuerligt.

-"Vår satsning på ett väl utbyggt och professionellt servicenät kommer också Scanias busskunder till godo", säger PG Nilsson, VD för Scania Russia.

Ryssland är Scanias första exportmarknad. Redan 1911 levererade dåvarande Scania-Vabis sitt första fordon, en motordressin.

I Europa har Scania idag enheter för karossering av bussar i Sverige, Polen och Ryssland. Det nybildade bolaget Omni i Katrineholm AB i Sverige är navet i Scanias busskarosseringsverksamhet och svarar även för produkt- och metodutveckling. Samtliga busschassier levereras från Sverige.