You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Nu finns Scanias årsredovisning på hemsidan

Idag inleds distributionen av Scanias årsredovisning för 2001 via posten. Redan nu finns dokumentet tillgängligt på Scanias hemsida.

Länken www.scania.com/ir/ir14.htm leder direkt till årsredovisningen i PDF-format.