You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania blir huvudleverantör till global byggmaterieltillverkare

Scania och Holcim har undertecknat ett ramavtal där Scania blir huvudleverantör av lastbilar till Holcim. Avtalet är den första globala affären som det nyetablerade företaget Scania International Fleet Development Ltd har träffat.

Ramavtalet reglerar förhållandet mellan Holcim och Scanias världsomspännande försäljnings- och serviceorganisation med avseende på ett köp av upp till 400 fordon under 2002 i Latinamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Australien.

Holcim är en av världens ledande tillverkare och leverantörer av byggmateriel såsom cement, bindemedel och betong. Från att ursprungligen varit ett schweiziskt företag har nu gruppen vuxit globalt och täcker alla kontinenter med sin starka närvaro på fler än 70 marknader. Holcim handhar mer än 3 000 fordon och har cirka 47 000 anställda världen över.

- Genom att utnyttja Scanias redan existerande försäljnings- och serviceorganisation kunde Scania International Fleet Development samordnat erbjuda lösningar som motsvarar våra globala inköpskrav. Vi uppskattar företagets förmåga att matcha vår egen kommersiella organisation med informationsgivning från en central kontakt, säger Alois Zwingi, VD för Holcim Commerce Ltd., som är det företag som handhar global strategisk försörjning för Holcim Ltd.

Scania International Fleet Development Ltd är Scanias internationella försäljningsenhet. Företaget etablerades speciellt för att utveckla affärsrelationer med internationella kunder och fokuserar på gränsöverskridande fleet-försäljning och koordinering av service- och tjänsteerbjudanden. Således kan Scania kombinera och utveckla globala lösningar för internationella kunder.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08-553 856 62, mobil 070-346 88 11.