You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Flyttat datum för Scanias delårsrapport, första kvartalet 2002

Datumet för offentliggörande av Scanias delårsrapport, januari – mars 2002, har flyttats. Rapporten kommer att offentliggöras 22 April 2002, istället för 3 maj 2002. Se kalendern nedan.

22 april Delårsrapport, januari - mars

7 maj Bolagstämma

19 juli Delårsrapport, april - juni

31 october Delårsrapport, juli – september

För ytterligare information kontakta Joanna Daugaard, tel nr 08-553 83716, mobil 070-518 3716, e-post joanna.daugaard@scania.comeller Hans-Åke Danielsson, tel nr 08-553 85662, mobil 070-346 88 11, e-posthans-ake.danielsson@scania.com.