You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania säljer sin andel i Svenska Volkswagen

Scania har sålt sin 50-procentiga andel i Svenska Volkswagen AB till Volkswagen AG i Tyskland, med effekt från 1 januari 2002. Svenska Volkswagen, som bildades 1948, är importör av bilmärkena Volkswagen, Audi, Seat och Skoda samt Porsche i Sverige. År 2001 var marknadsandelen 18,7 procent.

Affären föranleds av att de historiska synergierna mellan personbils- och lastbilsverksamhet saknas. Personbilar är konsumentvaruprodukter och lastbilar är investeringsprodukter. Arbetet med att dela de tidigare gemensamma försäljnings- och verkstadsnäten i Sverige som inleddes för ett par år sedan är nu i stort sett genomfört.

Styrelsens godkännande har föregåtts av en "financial fairness opinion" utförd av ABN-Amro Bank.

Köpeskillingen är MSEK 870. Den beräknade realisationsvinsten för Scania uppgår till cirka MSEK 250 och kommer att redovisas i resultatet för första kvartalet 2002.

För ytterligare information, kontakta Magnus Hahn, tel 08-553 835 10, mobil 070-551 79 03, eller Hans-Åke Danielsson, tel 08-553 856 62, mobil 070-346 88 11.