You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Strukturering Buss - MBL-förhandlingarna avslutade

MBL-förhandlingarna mellan Scania och de fackliga organisationerna om struktureringen av bussverksamheten har avslutats. I förhandlingarna ingick bildandet av ett separat karossbolag samt en samordning av bussar – dvs. produktion, utveckling, inköp och marknadsföring av busschassier – med lastbilschassier.

Klart med nytt karossbolagScania och fackklubbarna är överens om bildandet av ett separat bolag för karossverksamheten. Karossbolaget får sitt huvudsäte i Katrineholm och kommer att ansvara för Scanias karosseringsverksamhet. Bolaget blir helägt av Scania och kommer att ansvara för utveckling, produktion, inköp och kommersiella frågor avseende busskarosser.

Karossverksamheterna i Sverige, Polen och Ryssland kommer att ingå i det nya bolagets ansvarsområde.

Oenighet om flytt av chassiverksamhetenI förhandlingarna om en samordning av busschassiverksamheten med lastbilar har någon överenskommelse tyvärr inte kunnat nås. Scanias ståndpunkt är att en samordning av chassiverksamheten för bussar och lastbilar ligger fast, då det är en överlevnads-fråga för Scanias bussverksamhet.

De stora samordningsvinsterna vid omstruktureringen gör att bussaffären kan utvecklas positivt och över tiden nå en lönsamhet i nivå med lastbilar. Scanias ståndpunkt bekräftas av arbetstagarkonsultens rapport.

För ytterligare information kontakta Gunnar Boman, informationschef, Scania Buses & Coaches, tel nr 0150-58599 eller 070-550 8606, eller Hans-Åke Danielsson, presschef Scania 08-553 85662 eller 070-346 8811.