You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Samtliga anställda i Scanias bussverksamhet i Katrineholm erbjuds fortsatt anställning

Struktureringsarbetet av Scanias bussverksamhet fortsätter. Det står nu klart att Scania kommer att erbjuda samtliga anställda inom bussverksamheten i Sverige fortsatt anställning i Katrineholm eller Södertälje. Scania anser det angeläget att kunna lämna dessa besked innan jul- och nyårshelgerna.

I Katrineholm avser Scania, efter sedvanligt MBL-förfarande, att bilda ett separat karosseringsbolag. Bolaget kommer att ansvara för all karosseringsverksamhet. För att säkerställa kompetensbehovet och möjligheterna till en långsiktig lönsamhet kommer 200 medarbetare vid karosseringsverksamheten i Katrineholm att erbjudas fortsatt arbete vid det nya karosseringsbolaget. Dessa arbeten kommer att stanna i Katrineholm.

För att fortsätta utveckla den volymmässigt större delen av Scanias bussaffär – chassiverksamheten – kommer övriga medarbetare i dagens bussverksamhet i

Katrineholm att erbjudas fortsatt anställning i Södertälje.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hahn Scania Business Communications 070-5517903.

Gunnar Boman Scania Buses & Coaches, Communications 070-5508606.