You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania satsar i Sydkorea

Scania har beslutat att initialt investera 1,3 MUSD i en ny distributörsanläggning i Sacheon i södra Sydkorea. Samtidigt studerar Scania möjligheten att utveckla Sacheon till ett nytt nav för sin expanderande sydkoreanska affär.

I samband med etableringen av Scanias nya anläggning har en principöverenskommelse (letter of intent) träffats med den lokala provinsregeringen om disposition av mark och annat stöd. Avsikten är att efterhand koncentrera huvuddelen av Scanias fortsatt starkt växande verksamhet i Korea dit. Med dagens växande volymer riskerar Scania brist på kapacitet i Korea. Uppgörelsen med provinsregeringen ger utrymme för framtida investeringar på upp till totalt 30 MUSD under en femårsperiod.

Om Scania väljer att fullt ut utnyttja möjligheten till expansion i Sacheon handlar det också om att där utöka den lokala tillverkningen av påbyggnationer, som i dag sker i Naju. I planen ingår även att uppföra ett nytt centrallager för reservdelar. Sacheon ligger strategiskt nära två flygplatser och några av Sydkoreas viktigaste djuphavshamnar.

Sydkorea har efter den ekonomiska krisen 1997-1998 utvecklats till att åter bli en av Scanias starkaste marknader i Asien. Scanias nybilsförsäljningen av tunga lastbilar, som under krisen gick ner till nära noll, hamnar i år kring 1 200 fordon. Scania är marknadsledande bland importmärkena och hade fram till november i år levererat 1 100 bilar.

För ytterligare information kontakta Bo Östlund, Business Communications,

tel 08-553 82846, e-post bo.ostlund@scania.com