You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania fortsätter anpassningen av Latinamerikaverksamheten

Scania vidtar kraftfulla åtgärder på såväl intäkts- som kostnadssidan för att återfå lönsamheten i Latinamerikaverksamheten. I Brasilien förväntas de största effekterna genom kraftiga prishöjningar, medan åtgärderna i Argentina fokuserar på att minska kostnaderna.

I Brasilien höjer Scania priset på lastbilar och bussar med 25 procent. Prishöjningen görs för att kompensera för den depreciering som skett genom att den inhemska valutan under året har försvagats med ca 30 procent mot den amerikanska dollarn. Omkring 60 procent av komponenterna för den latinamerikanska produktionen faktureras direkt eller indirekt i USD.

- De senaste åren har den brasilianska prisnivån sjunkit kraftigt i förhållande till världsmarknadspriset på tunga lastbilar, vilket branschen nu måste kompensera genom prishöjningar, säger Arne Carlsson, VD för Scania Latin America.

På kostnadssidan har en minskning av personalstyrkan inletts i Brasilien, där 240 anställda erbjuds avgångsvederlag samtidigt som konjunkturanpassad arbetstid införs fr o m 1 januari 2002. Vid produktions- och marknadsenheterna i São Paulo sysselsätts idag ca 2 300 personer.

I Argentina kommer åtgärder att vidtas för att åstadkomma betydande kostnadssänkningar, vilket är nödvändigt för att uppnå en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Sedan tidigare i år tillämpas konjunkturanpassad arbetstid för de 700 anställda vid produktionsanläggningen i Tucumán. Detta har emellertid inte gett tillräcklig effekt, varför ytterligare åtgärder kommer att vidtas.

Även inom den argentinska marknadsorganisationen kommer åtgärder att verkställas med anledning av den allmänna ekonomiska situationen i landet.

För ytterligare information kontakta Hans-Åke Danielsson, Business Communications, tel 08-553 856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com