You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania upp 175 procent

Scania har sedan årsskiftet ökat sin motorförsäljning i Brasilien med 175 procent. Bakom boomen ligger landets energikris som kraftigt ökat efterfrågan på dieseldrivna generatoraggregat.

Tidigare i år införde den brasilianska regeringen elransonering i vissa områden för att undvika elbrist. Energikrisen drabbade både privatpersoner och företag.

Som en följd av elransoneringen beslöt många företag att garantera sin egen elproduktion genom att köpa generatoraggregat. För Scania innebar detta en betydande försäljningsökning.

– Vi räknar med att leverera cirka 2 400 motorer i år, berättar Lennart Hjelte, Senior Vice President vid Scania Industri & Marinmotorer. Det är ungefär tre gånger så många som förra året och vår marknadsandel har nu gått upp till cirka 40 procent.

Scania har egen motorfabrik och försäljningsorganisation i Brasilien, vilket gör det möjligt för Scania att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.

– Att vi finns på plats i Brasilien och kan erbjuda service i hela landet är självklart viktigt för våra framgångar, säger Lennart Hjelte.

Scania levererar motorer till flera viktiga generatortillverkare i Brasilien, till exempel Atlas Copco, Chicago Pneumatic och SMDO samt den lokala tillverkaren Maquigeral som också sedan länge använder Scania-motorer.

För ytterligare information, kontakta

Annika Stenlund, Scania Industri- och Marinmotorer,

telefon 08-553 899 90 eller mobil 070-578 99 90, eller

Otávio C.F. de Barros, Scania Latin America, Industrial and Marine Engines,

telefon +55 11 43 44 92 48.