You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scanias konstituerande styrelsesammanträde den 26 april 2001

Vid Scania ABs konstituerande styrelsesammanträde har, efter bolagsstämman, Dr F. Piëch omvalts till styrelsens ordförande.

Dessutom har styrelsen inrättat ett utskott bestående av ledamöter fristående från Volkswagen och Investor. Arbetstagarledamöterna ingår ej. Detta utskott ska hantera frågor som kan komma att beröra Scania ABs ägarstruktur.

Södertälje den 27 april 2001

SCANIA AB