You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ger kontanterbjudande på samtliga aktier i Beers

Scania Europe Holding B.V., ett helägt dotterbolag till Scania CV AB ("Scania") tillkännager idag sitt offentliga kontanterbjudande för att förvärva samtliga utestående aktier i Beers N.V. ("Beers"). Scania äger sedan tidigare 49,9 procent av de utestående aktierna. Villkoren för kontanterbjudandet, som rekommenderas av Beers styrelse och företagsledning, finns beskrivna i det prospekt som aktieägarna i Beers från och med idag kan erhålla från ABN Amro Bank N.V., Scania Holding B.V. och Beers N.V.

Bakgrund

Marknaden för fordon och tjänster för yrkesmassig trafik globaliseras och blir alltmer konkurrensutsatt. Scania har under de senaste åren systematiskt expanderat och stärkt sitt eget distributions- och servicenät. Det innebär att Scania på ett effektivt sätt kan möta kundernas önskemål och vara en totalleverantör vid köp av nya lastbilar, finansiering och tjänster, även på paneuropeisk nivå. Förvärvet av Beers understryker denna strategi och är av ömsesidig nytta. Paketerbjudanden innehållande försäljning, service och finansiering av kommersiella fordon blir alltmer avgörande för möjligheten att behålla kunderna och därmed uppnå konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på marknaden.

Tillsammans kan Scania och Beers tillvarata dessa konkurrensfördelar genom att vidareutveckla sin gemensamma mångåriga relation. Under 54 år har Beers utgjort Scanias marknads- och serviceorganisation i Nederländerna och under senare år även i delar av Tyskland. Företagen har under alla dessa år visat att man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta tillsammans.

Beers kommer att behålla sin nuvarande stallning som självständigt rörelsedrivande företag inom Scanias kommersiella system. Affären medför inte några förändringar av anställningsvillkoren för Beers anställda.

Erbjudandet

Scanias kontanterbjudande på 46,50 euro per aktie ger Beers ett totalt värde på omkring 285 miljoner euro. Erbjudandet motsvarar en 33-procentig premie jämfört med den genomsnittliga börskursen på Euronext Amsterdam månaden innan erbjudandet tillkännagavs den 9 november 2000. Både Beers styrelse och företagsledning stöder samgåendet ur strategisk, finansiell och social synvinkel och anser att Scanias erbjudande är både rimligt och rättvist, och rekommenderar därför aktieägarna att anta detta.

Beers "works council" (medbestämmandegrupp) ställer sig positiv till erbjudandet.

Erbjudandet är villkorat av att fler än 70 procent av Beers aktieägare har godtagit erbjudandet vid dess sluttidpunkt.

Viktiga datum

Erbjudandet börjar gälla den 28 november 2000. I samband med erbjudandet kommer en extra bolagsstämma i Beers att hållas klockan 15:00 lokal tid, tisdagen den 12 december på Golden Tulip Bel Air Hotel, Johan de Wittlaan 30 i Haag.

Om inte erbjudandets tidsgräns förlängs kan Beers aktieägare lösa in aktierna fram till klockan 15:00 lokal tid, onsdagen den 20 december 2000. Om erbjudandets tidsgräns skulle förlängas kommer Scania att tillkännage detta senast tre handelsdagar efter den 20 december 2000. Senast den femte handelsdagen efter onsdagen den 20 december kommer det att tillkännages om erbjudandet blivit ovillkorat. Likviddagen är senast tre handelsdagar efter det att erbjudandet ansetts som ovillkorat.

Företagsprofiler

Scania är en av världens ledande tillverkare och distributörer av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Scania är ett globalt företag med verksamhet i närmare 100 länder och omkring 95 procent av fordonen säljs utanför Sverige. Scania har mer än 26 500 anställda och faktureringen 1999 uppgick till 47 miljarder kronor (ca 6 miljarder euro). Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljarder kronor (ca 600 miljoner euro) och nettoresultatet till 3,125 miljarder kronor (ca 375 miljoner euro).

Beers verksamhet i Nederländerna omfattar import och distribution av Scania lastbilar och reservdelar, liksom försäljning och service via ett rikstäckande distributionsnät omfattande 34 försäljningsställen. Dessutom samarbetar Beers med 12 självständiga återförsäljare med serviceverkstäder i Nederländerna. I Tyskland har Beers åtta egna återförsäljare och serviceverkstäder och samarbetar med 12 andra serviceverkstäder. Beers fakturering uppgick 1999 till 579 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 35,4 miljoner euro och nettoresultatet till 22,2 miljoner euro. Beers har mer än 1 000 anställda.

Adresser där prospektet kan erhållas

ABN Amro Bank N.V., Herengracht 595, Amsterdam, Nederländerna.

Scania Europe Holding B.V., Russenweg 5, Zwolle, Nederländerna.

Beers N.V., Donau 34, Leidschendam, Nederländerna.

För ytterligare information

Scania Magnus Hahn, Scania Corporate Communications, tel. +46 8 55383510.

Beers Hans J. L. Smit, Beers Communications Staff Group, tel. +31 70 4182431.