You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania har för avsikt att förvärva Beers n.v.

Scania CV AB ("Scania") och Beers n.v. ("Beers") tillkännager att man räknar med att nå en uppgörelse om ett offentligt erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Beers, som distribuerar Scanias produkter i Nederländerna och delar av Tyskland. Scania avser att lämna ett kontanterbjudande omfattande samtliga aktier i Beers. Sedan 1985 äger Scania 49,9 % av aktierna i Beers.

Inledning

Beers n.v. är verksamt i Nederländerna och delar av Tyskland som Scanias representant inom områdena försäljning-, service- och leasing genom dotterbolagen Beers Bedrijfsauto ("Commercial Vehicles") B.V., Beers Deutschland (Germany) B.V. och Bezoma B.V.

Scania och Beers har under lång tid samarbetat. Sedan 1946 har Beers varit Scanias distributör i Nederländerna. På senare år har Beers utvidgat sitt verksamhetsområde till delar av Tyskland. Sedan 1946 har Beers sålt över 60 000 Scania-fordon.

"Den föreslagna överenskommelsen ligger i linje med vår strategi att ytterligare stärka och vidareutveckla vårt distributions- och servicenät i Europa", säger Leif Östling, VD och koncernchef för Scania.

"Beers har under många år bidragit till Scanias framgångar. Beers kommer att behålla sin nuvarande ställning inom Scania och kommer att fortsätta som ett självständigt rörelsedrivande företag", säger Ruud van Yperen, VD i Beers.

Villkor för erbjudandet

Scania avser att (genom sitt helägda dotterbolag Scania Europe Holding B.V) erbjuda 46,50 euro i kontanter för varje aktie i Beers. Det motsvarar en 33 procentig premie, jämfört med den genomsnittliga börskursen under den senaste månaden, vilket ger Beers ett värde på omkring 285 miljoner euro. Ett prospekt väntas finnas tillgänglig om några veckor. En inbjudan till Beers aktieägare till en extra bolagsstämma kommer inom den närmaste tiden.

Prospektet kommer att innehålla en beskrivning av villkoren för erbjudandet. De inkluderar att minst 70 % av Beers aktieägare godtar erbjudandet, att konkurrensmyndigheterna godkänner affären samt att företagsrådet bifaller den. Parterna avser att genomföra affären före årsskiftet. Det föreslagna erbjudandet stöds till fullo av Beers styrelse och företagsledning.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande är inte bindande, utan villkorat av den information som kommer att framgå av det formella prospektet.

Börsen i Nederländerna (Euronext Amsterdam) samt berörda fackliga organisationer har erhållit information om det föreslagna erbjudandet. Beers företagsråd har

informerats och kommer att uppmanas avge sitt yttrande.

Bakgrund

Marknaden för fordon och tjänster för yrkesmässig trafik globaliseras och konkurrensen ökar. Under 90-talet har Scania systematiskt utvidgat och stärkt sitt eget distributions- och servicenät såväl organiskt som genom förvärv. Integrationen av värdekedjan låter Scania på ett optimalt sätt möta kundernas önskemål om en totalleverantör vid köp av nya lastbilar, finansiering och tjänster. På den nederländska marknaden har Beers redan byggt upp det nätverk och de system som krävs för detta moderna tjänsteutbud. Paketerbjudanden innehållande försäljning, service och finansiering av fordon för yrkesmässig trafik blir allt mer avgörande för möjligheten att behålla kunderna och därmed uppnå konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på marknaden. Genom att stärka sitt europeiska distributions- och servicenät tänker Scania uppnå denna målsättning.

På en alltmer internationell, konkurrensutsatt och mogen marknad ger integrationen Beers tillgång till Scanias starka organisation och support, vilket därigenom ger företaget möjlighet att växa ytterligare. Beers är ett mycket välrenommerat namn i den egna regionen och namnet kommer att fortsätta att användas även när det föreslagna köpet har genomförts. Beers behåller sin nuvarande ställning som ett självständigt rörelsedrivande företag inom Scanias kommersiella system. Affären medför inte några förändringar av anställningsvillkoren för Beers anställda.

Företagsprofiler

Beers verksamhet i Nederländerna omfattar import och distribution av nya lastbilar och reservdelar, såväl som försäljning och service via ett rikstäckande distributionsnät bestående av 34 försäljningsställen. Dessutom samarbetar Beers med 12 självständiga försäljningskontor och serviceverkstäder i Nederländerna. I Tyskland har Beers 8 egna försäljnings och servicepunkter och samarbetar med 12 serviceverkstäder. Beers fakturering för 1999 uppgick till 579 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 35,4 miljoner euro och nettoresultatet till 22,2 miljoner euro. Beers har över 1 000 anställda.

Scania är en av världens ledande tillverkare och distributörer av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Scania är ett globalt företag med verksamhet i närmare 100 länder och omkring 95 % av försäljningen sker utanför Sverige. Scania har över 26 500 anställda och faktureringen 1999 uppgick till 47 miljarder kronor (ca. 6 miljarder euro). Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljarder kr (ca. 600 miljoner euro) och nettoresultatet till 3,1 miljarder kr (ca. 375 miljoner euro).

Presskontakter:

Scania: Magnus Hahn, Scania Communications, tel: +46 8 55 38 35 10

Beers: Hans J.L. Smit, Daisy Communications, tel: +31 70 418 2431