You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Genombrott för Scania Ukraine: 200 fordon i hittills största fleet-affären

Scania Ukraine, Scanias helägda dotterbolag i Ukraina, har tecknat avtal om leverans av 200 dragbilar till Orlan-Trans, Orlan-bryggeriernas transportbolag. Fordonen skall levereras i en takt av 10 fordon per månad över en 20-månadersperiod. I ordern ingår också ett femårigt service- och underhållsavtal.

Affären är värd cirka 130 miljoner kronor.

Ordern är en av de hittills största för Scania i Urkraina. Sedan 1998 tog Scania över distributörsverksamheten i landet i egen regi, och därefter har dotterbolaget Scania Ukraine byggt upp ett nät med sju större serviceverkstäder längs de viktigaste transportlederna.

- Den här strategin, att samtidigt vara på plats med service och underhållstjänster åt kunderna, har burit frukt, säger Berth Carreman, VD för Scania Ukraine. Vi ser i dag ett markant ökat intresse från de stora åkerierna i landet och den här ordern innebär definitivt ett genombrott i den kundkategorin.

Orlan, Ukrainas tredje största bryggeri, har inom sitt helägda transportföretag Orlan-Trans i dag 140 lastbilar i sin flotta, varav redan 20 är Scania. Ordern med Orlan-Trans undertecknades i samband med att företagsledningen tillsammans med Scania Ukraine nyligen besökte den svenska lastbilsmässan Elmia.

För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström, telefon 08-553 81044 eller 070-6809595.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.