You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias min- och splitterskyddade fordon i internationellt fredsarbete

Scania befäster sin ställning som världsledande bland tillverkarna av tunga fordon som utrustas med min- och splitterskydd. I samband med att Scania tidigare under året tecknat avtal med svenska FMV (Försvarets Materielverk) om leverans av, i en första serie, 200 lastbilar kommer 35 av dem att utrustas med min- och splitterskydd.

De 35 Scaniabilarna levereras till Swedint – den svenska organisationen för internationella fredsstödjande projekt – och kan med kort varsel sättas in för tjänstgöring var som helst i världen.

En bärgningsbil från Scania som utrustats med norska skyddsspecialisten Karoteks minskydd gör redan tjänst i Kosovo. Det konceptet är ett direkt resultat av det utvecklingsarbete som Scania gemensamt driver med Karotek.

Bilarna är baserade på välkända Scania P124 CB6x6.

- Scania är först i världen med detta koncept, säger i en kommentar Björn Michelsen, chef för den enhet inom Scania som handhar Sales Engineering och Government Affairs. Sverige har en lång historia vad gäller internationellt fredsarbete inom FN och vi har tidigt arbetat för lösningar som ger utsänd personal största möjliga personliga skydd samtidigt som fordonens användbarhet och manöverduglighet inte minskar.