You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ekonomisk information från Scania

Publiceringsdatum

2000

1 augusti* Delårsrapport januari-juni 2000

30 oktober Delårsrapport januari-september 2000

2001

6 februari Bokslutskommuniké januari-december 2000

*Observera det nya datumet

För ytterligare information, kontakta:

Oscar Stjerngren, Investor Relations, telefon 08-553 836 57

Ulf Söderström, Corporate Communications, telefon 070-680 95 95